HSP Praktijk Karin Martens

Terugkomavond HSP Begeleidingstraject

Deze terugkomavond is uitsluitend bestemd voor mensen die een individueel HSP begeleidingstraject hebben afgerond. In een ongedwongen sfeer worden ervaringen gedeeld en eventuele knelpunten besproken. 

Datum:               

    Maandagavond 15 januari: 19.30 - 21.00/21.30 uur

Programma:   

  • Voorafgaand aan de avond worden eventuele knelpunten via de mail geïventariseerd. 
  • Inloop vanaf 19.10 uur
  • 19.30 uur: Start programma
  • Kennismaking
  • Ervaringen delen
  • Knelpunten behandelen
  • Opdracht/oefening 
  • 21.00/21.30 uur: afsluiting 

Doelgroep:             

    Mensen die een individueel HSP begeleidingstraject hebben afgerond.

Groepsgrootte:     

    3 - 6 personen

Kosten:                    

    € 12,00 per persoon

Organisatie:

    Karin Martens

Locatie:                  

    Praktijk Karin Martens, Vrouwemadestraat 55 te Roosendaal

Aanmelden:           

    Via mailadres praktijkkarinmartens@gmail.com