HSP Praktijk Karin Martens

Engel op mijn pad
Dit verhaal is geschreven op 24 december 2014


Nog geen maand geleden rondde ik een schrijfcursus ‘innerlijk pelgrimeren’ af.
Nadat ik uitgebreid stil had gestaan bij mijn vertrekpunt, ging ik al schrijvend op pad. Vele facetten van mijn reis mocht ik beschrijven. Elk facet zorgde ervoor dat ik mezelf en mijn omgeving beter leerde kennen.

Op één van de cursusavonden moesten we beschrijven welke engelen we op ons pad zijn tegengekomen. Hierover hoefde ik niet na te denken.
Immers, zo lang ik me herinneren kan ervaar ik een engel om me heen. Ik zie hem niet, ik voel zijn aanwezigheid.

Ik was snel klaar met schrijven en dacht er niet meer over na, totdat... ik mijn kerstspullen tevoorschijn haalde. Ineens dacht ik aan mijn moeder die jaarlijks honderden kerstengeltjes maakte van was of gips.
“Mijn moeder was écht lief”, dacht ik, “ze hielp waar ze helpen kon en was met iedereen begaan”. En ineens besefte ik dat mijn moeder voor veel mensen als een engel is geweest.

Toen besefte ik dat ik op mijn pad veel menselijke engelen ben tegengekomen. Iedereen die iets goeds voor me gedaan heeft, was als een engel voor me.
Wat mooi!!!

Hierna dacht ik aan diegenen waar ik moeite mee heb, die me pijn hebben gedaan. Dankzij hén leer ik mijn grenzen kennen, voor mezelf opkomen, geduld hebben, tot tien tellen. Dankzij hén weet ik wat belangrijk voor me is.
Dit betekent dat ook zíj voor mij als een engel zijn!

Mooi, om te beseffen dat ik altijd omringd wordt door menselijke engelen.

Langs deze weg wens ik jou een heel fijn 2015 toe.
Geniet van de engelen om je heen!

Veel liefs,

Karin Martens