HSP Praktijk Karin Martens

   Oog voor liefde 

december 2012
Dit verhaal heb ik geschreven als nieuwjaarswens.

 
Het leven zat haar niet mee. Werken kon ze niet meer, vanwege onverklaarbare pijnen in haar lichaam.
Jeugdherinneringen bezorgden haar nachtmerries. Er was niemand die ze vertrouwde.
Eenzaam gleden de dagen aan haar voorbij. Jaar in jaar uit.

Totdat… ze op een druilerige dag brood ging halen bij de bakker. 
Ineens zag ze iets glinsteren dat tussen keien lag. Moeizaam, vanwege een zere rug, bukte ze om het op te rapen.

Het bleek een doorzichtige steen te zijn, in de vorm van een hart.
Ze bekeek het eens goed. Het fascineerde haar, ondanks het feit dat het niet bijzonder mooi was.
Terwijl ze daar stond met dat hart in haar hand, kwam er een gedachte in haar op: “Je wordt omringd door liefde, altijd en overal”.

De vrouw was verbaasd. “Waar komt dit ineens vandaan?”, dacht ze. “Wat gek dat ik dit ineens denk. Ik, die omringd word door liefde? Altijd? Overal? Nou, daar heb ik nooit iets van gemerkt!” “Och, ik zal het me wel verbeeld hebben”. 
De vrouw stopte het hart in haar jaszak en kocht brood bij de bakker.


Het was koud toen ze naar huis liep. Ze dook weg in haar jas en stopte haar handen diep in haar zakken. Haar vingers raakten toevallig het hart. De gedachte kwam wéér in haar op: “Je wordt omringd door liefde, altijd en overal”.
“Wat is dit toch?” Wat vreemd dat ik dit alweer denk. Waar komt dit vandaan?”

Toen ze verder liep, zag ze een boom staan. “Wat een mooie boom ”, dacht ze, “die heb ik nog nooit gezien. Zou hij pas geplant zijn?
Of… ben ik er altijd aan voorbij gegaan?”
Op straat stopte een fietser om haar over te laten steken. 
“Wat aardig van die meneer”, dacht ze, “dat heeft nog nooit iemand voor mij gedaan.
Of… heb ik er nooit oog voor gehad?”

En zo ontdekte de vrouw dat ze altijd alleen gericht was geweest op alles wat verkeerd was gegaan in haar leven. Ze was voorbij gegaan aan het mooie en het goede om haar heen. 

En zo besefte ze dat ze inderdaad omringd wordt door liefde, altijd en overal. Ze had het alleen nooit opgemerkt.

De vrouw heeft nog steeds pijn en is nog steeds niet in staat om te werken. Toch voelt ze zich beter dan ooit, omdat ze weet dat liefde haar nooit in de steek laat.
Het hart neemt ze altijd met zich mee, opdat ze dit nooit vergeten zal!


Als je dit leest, wens ik je toe dat jij oog hebt voor al het goede dat jou omringt.