HSP Praktijk Karin Martens

Werkervaring

Ervaring als logopedist

In 1987 ben ik afgestudeerd aan de Opleiding Logopedie te Rotterdam.
Als logopedist heb ik gewerkt in een verpleeghuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een vrijgevestigde logopediepraktijk en een VMBO school.
Af en toe gaf ik les aan de opleiding ziekenverzorging en verpleging.
Als akoepediste deed ik gehoortesten bij een K.N.O. polikliniek.
Zestien jaar lang werkte ik met veel plezier als logopedist in het onderwijs. In het speciaal onderwijs hield ik me bezig met individuele behandelingen, groepsbehandelingen en klassikale logopedielessen. Tevens onderhield ik contacten met ouder(s) / verzorger(s) / behandelaar(s) en ondersteunde ik leerkrachten bij het lesgeven.
Op reguliere basisscholen screende/onderzocht ik kleuters en bracht ik het spraaktaalaanbod in kleutergroepen in kaart. Indien nodig, adviseerde ik leerkrachten van groep 1-2 en gaf ik scholing ter bevordering van het spraaktaalaanbod.
Door bezuinigingen zijn deze werkzaamheden komen te vervallen.
Vanaf 19 februari 2018 werk ik met voldoening en plezier als logopedist bij Cognitio, een multidisciplinaire praktijk voor spraaktaalproblemen, leerstoornissen en gedragsproblemen. Ik ben enorm blij met deze nieuwe uitdaging!

Ervaring als eigenaar van mijn praktijk

Handelend onder de naam Buro Motiev heb ik als woorddienstbegeleider tientallen uitvaartceremonies mogen verzorgen. Vanaf 1 januari 2017 doe ik dit nog uitsluitend voor vrienden en bekenden, handelend vanuit mijn eigen praktijk.

Naast mijn werkzaamheden als logopedist ben ik in oktober 2010 als ZZP gestart met Praktijk Akari.
Dankzij deze praktijk heb ik ervaring op kunnen doen in healing, het invoelen van foto's en scholing/begeleiding ten aanzien van hoogsensitiviteit. Hierdoor heb ik geleerd wat al dan niet bij me past.

Op 1 juni 2013 heb ik de praktijknaam veranderd in Praktijk Karin Martens: een praktijknaam waarbij meteen duidelijk is wie de eigenaar is!

Sinds 22 april 2017 ben ik gecertificeerd HSP Begeleider.